Günümüzde yaşam alanlarında en çok tercih edilen yapılar prefabrik veya konteynerler oluyor. Genellikle doğaya daha yakın yerlerde kurulan bu yapılar insanların yeni bir inşaat yapmasından daha ucuz gelir.

Ayrıca kurulumu kolay ve taşınması pratik olan bu yapıların daha çok tercih edilmesi de önemlidir. Belediyeden izinsiz konteyner kurmanın cezası nedir? Belediyeden izin almak için, konteyner izin belgeleri nelerdir? Sorusuna bağlı olarak Kolay ve pratik olan bu yapıların en önemli özelliği kurulduğu yere bağlı olarak belediyeden ruhsatlı olmasıdır.

Konteyner Evler İçin Ruhsat Alınır mı?

Özellikle pandemi döneminde ülkemizde ve Dünya da konteyner yapılar trend olmaya başlamıştır. Bununla birlikte kurulumu kolay olan konteyner evler Türkiye'de yaygınlaşmıştır.

Bu yapı türleri beton evlere göre tercih edilmesi öncelikle düşük fiyat ve hızlı kurulum avantajlarıdır. Konteynerleri kurmadan önce mutlaka belediyeden ruhsat alınması gereklidir. Bu ruhsat alınmadığında çeşitli cezalar vardır. Öncelikle ruhsat almak için kişilerin yapması gereken işlemler ve evraklar vardır.

Konteyner Ruhsat Alımı İçin Gerekli Evraklar!

Herhangi bir alan da konteyner ev için hazırlanması gereken evraklar şunlardır; Konteyner için öncelikle ruhsat alımı başvuru dilekçesi doldurulmalıdır. Sonrasında konteyner sahibi olacak kişinin mutlaka tapu belgesi ibraz etmesi gereklidir. Belediyeden imar durum belgesi alınmalıdır.

Konteyner kurulacak alan için kadastro müdürlüğünden alınması gereken aplikasyon belgesi vardır. Konteyner inşası için mimarlar odası onaylı mimari proje ve sicil belgesi alınmalıdır. Konteyner içine döşenecek olan elektrik tesisat projesi oda onaylı bir şekilde alınması zorunludur. Sonrasında sıhhi tesisat projesi yine aynı şekilde onaylı olarak alınmalıdır. Zemin etüt raporu belgeleri konteynerler için en önemli evraklardandır.

Ülkemizde arsa üzerine konteyner ev koymayı planlayan kişiler arsanın bağlı bulunduğu belediyeden imar izni almalıdır. Bu izinler de Belediyeden izinsiz konteyner kurmanın cezası nedir? Belediyeden izin almak için, konteyner izin belgeleri nelerdir? Bağlı olarak ruhsat için gerekli olan başvuruyu gerekli evraklar ile gerçekleştirerek onay alınabilir. Belediyelere arsaya konteyner onay vermesi için ayrıca evraklar arasında betonarme statik projesi, inşaat mühendisi oda sicil belgesi, elektrik tesisatı projesi ve sıhhi tesisat projesi belgeleri zorunludur.

İzinsiz Konteyner Kurmanın Cezası Ve Miktarı Nedir?

Ruhsatsız konteynerler için parsel üzerinde yapılan kontrolde çeşitli ebatlarında kaçak ve ruhsatsız konteyner için cezalar vardır. Bu yapılar yapı tespit edilerek, 26.09.2014 tarih ve 2014/6-2 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenirler.

Aynı zaman da bu yasa 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince uygulanır.

Buna istinaden toplam 21 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği durumda idari ve para cezaları vardır. Bununla birlikte konteyner yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girer. Konteyner ruhsatsız kurulumunda ceza her bir m² için 24. 4700 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanır.

Sizlerde Belediyeden izinsiz konteyner kurmanın cezası nedir? Belediyeden izin almak için, konteyner izin belgeleri nelerdir? Sorusu ve konteynerleriniz ve kurumu gerçekleşecek arsa için ruhsat almalısınız. Ruhsat işlemleri ve diğer bilgiler için firmamızdan destek ve bilgi alabilirsiniz.